Η επιτυχία της τουριστικής επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι επισκέπτες.

 Ως εκ τούτου, αυτή η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της φιλοξενίας και της κουλτούρας εξυπηρέτησης. Μετά το τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

• Δημιουργείτε μια πολύ καλή αίσθηση φιλοξενίας
• Επικοινωνείτε αποτελεσματικά με όλους τους επισκέπτες σας (περιλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς) και να κατανοείτε τις ανάγκες τους
• Συμπεριφέρεστε πιο επαγγελματικά, χρησιμοποιώντας άριστες κοινωνικές δεξιότητες
• Αντιμετωπίζετε παρεξηγήσεις με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο
• Κατανοείτε τις επιθυμίες και τις ανάγκες των ταξιδιωτών με ειδικές ανάγκες

 Το υλικό σε αυτήν την ενότητα χωρίζεται σε 7 κεφάλαια:

• Φιλοξενία και κουλτούρα εξυπηρέτησης
• Αποτελεσματική επικοινωνία με τους επισκέπτες
• Διαπολιτισμική επικοινωνία
• Κοινωνικές δεξιότητες
• Επαγγελματισμός στις τουριστικές υπηρεσίες
• Επίλυση κρίσιμων περιστατικών
• Εξυπηρέτηση πελατών με αναπηρίες