Σε αντίθεση με τους υπαλλήλους των μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι μικρών ιδιωτικών καταλυμάτων πρέπει να είναι λίγο “homo universalis” για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Πρέπει να κατανοούν και να ασχολούνται με πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, των τροφίμων και των ποτών, της φροντίδας των δωματίων, της τεχνικής συντήρησης κλπ. Η αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών εργασιών είναι ένα από τα κύρια σημεία επιτυχίας. Είναι θεμελιώδους σημασίας για τον έλεγχο του κόστους με παράλληλη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.